Tag:

Trung tướng Trần Hữu Phúc

Rộng cửa hơn cho thí sinh nữ vào trường quân đội

Rộng cửa hơn cho thí sinh nữ vào trường quân đội

TTO - Năm 2019, tuyển sinh vào các trường quân đội có một số điều chỉnh, đặc biệt có quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, khám phúc tra sức khoẻ, khép dần tuyển sinh hệ dân sự, nhưng lại có ngành rộng cửa hơn cho thí sinh nữ.