Chủ đề:

Thi THPT quốc gia 2019

'Đột nhập' khu in sao đề thi THPT quốc gia

TTO - Trung tâm in sao đề thi THPT quốc gia là khu vực cấm, bất khả xâm phạm. Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã được tiếp cận gần nhất khu tuyệt mật này.

Bài giải gợi ý môn địa lý THPT quốc gia 2019

TTO - Thí sinh cho rằng đề địa lý dễ, nhưng lấy điểm 10 sẽ khó. Mời bạn đọc xem bài giải gợi ý môn này. Tuổi Trẻ Online cập nhật liên tục.

Bài giải gợi ý môn lịch sử THPT quốc gia 2019

TTO - Thí sinh cho rằng đề lịch sử hơi dài và khó. Mời bạn đọc xem bài giải gợi ý môn này. Tuổi Trẻ Online cập nhật liên tục.

Mời bạn đọc xem đề sử THPT quốc gia 2019

TTO - Nửa triệu thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học xã hội, kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Mời bạn đọc xem đề thi môn lịch sử.

Mời bạn đọc xem đề địa lý THPT quốc gia 2019

TTO - Nửa triệu thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học xã hội, kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Mời bạn đọc xem đề thi môn địa lý.

Bài giải gợi ý môn GDCD THPT quốc gia 2019

TTO - Thí sinh cho rằng đề GDCD tương đối dễ, có thể kéo điểm các môn khác lên. Mời bạn đọc xem bài giải gợi ý môn này. Tuổi Trẻ Online cập nhật liên tục.

Mời bạn đọc xem đề GDCD THPT quốc gia 2019

TTO - Nửa triệu thí sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi khoa học xã hội, kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Mời bạn đọc xem đề thi môn GDCD.

Cười tươi mãn nguyện kết thúc kỳ thi: địa dễ, công dân cũng dễ!

TTO - Hết giờ thi tổ hợp môn khoa học xã hội, thí sinh có em cười tươi, có em than đề dài.