Tag:

Bác sĩ chuyên khoa 2

Sẽ công nhận bác sĩ chuyên khoa 2 tương đương tiến sĩ

Sẽ công nhận bác sĩ chuyên khoa 2 tương đương tiến sĩ

TTO - Đây là điểm mới được Bộ GD-ĐT đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi về quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vừa được công bố lấy ý kiến.