Hơn 24.000 việc làm giáo dục - y tế mỗi năm

  • 28/05/2016 14:07 GMT+7

TTO - Trong khi ngành giáo dục TP.HCM cần nhiều nhân lực bậc ĐH thì ngành y tế tuyển dụng nhiều nhân lực trình độ trung cấp hơn. 

Trường ĐH Sài Gòn - một trong những nơi đào tạo giáo viên cho TP.HCM. Ảnh: M.G
Trường ĐH Sài Gòn - một trong những nơi đào tạo giáo viên cho TP.HCM - Ảnh: M.G.

TP.HCM là trung tâm giáo dục - đào tạo hàng đầu của phía Nam. Thành phố quyết tâm cao về đào tạo ở hai lĩnh vực là: kỹ thuật và quản lý. Tập trung đào tạo nghề, các ngành khoa học kỹ thuật theo nhu cầu đòi hỏi của thị trường để đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đào tạo về quản lý kinh tế để thúc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sang các ngành dịch vụ. Tiếp tục xã hội hóa giáo dục - đào tạo mạnh hơn nữa.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hằng năm của ngành giáo dục – đào tạo khoảng 13.500 người, chiếm 5% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành giáo dục – đào tạo chiếm 100%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 23,96%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 14,64%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 11,39%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 39,91%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 10,11%.

Trong khi đó, ngành y tế thành phố tập trung nâng cao chất lượng của dịch vụ y tế. Xây dựng một số trung tâm y tế có chất lượng ngang bằng so với các nước tiên tiến trong khu vực. Xây dựng một số trung tâm y tế - sinh thái, kết hợp khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng. Tiếp tục xã hội hóa y tế.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hằng năm của ngành y tế khoảng 10.800 người, chiếm 4% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành y tế chiếm khoảng 94,93%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 12,08%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm khoảng 52,19%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 11,47%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 15,26%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 3,93%.

M.G.

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi

Học gì ở đâu?