Tìm kiếm khóa học

Học gì ở đâu

Đào tạo giảng viên - train the trainer 28/09/2016 13:55

Đào tạo giảng viên - train the trainer

Chuyên đề “Đào tạo giảng viên - Train The Trainer” giúp bạn soạn giáo trình giảng dạy, đạt được phong thái tự tin, chững chạc, tạo ấn tượng tốt và lôi cuốn học viên tham gia tích cực trong suốt khóa học.

Học phí: 6.500.000đ
Áp dụng luật lao động tại doanh nghiệp 28/09/2016 13:55

Áp dụng luật lao động tại doanh nghiệp

Chuyên đề: “Áp dụng Luật lao động tại doanh nghiệp” do giảng viên BCC - Luật sư Nguyễn Thị Hồng Mai giảng dạy sẽ giúp bạn tự tin thực hành chính sách nhân sự tại doanh nghiệp.

Học phí: 2.400.000đ