Tìm kiếm khóa học

Học gì ở đâu

Tuyển dụng 28/09/2016 13:55

Tuyển dụng

Ai cũng có thể nói “con người là chiến lược của một doanh nghiệp” nhưng rất ít người thực thi được điều này một cách có hệ thống và ổn định. Khóa học này sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản trị tài ba.

Học phí: 2.400.000đ
Tính và trả lương 28/09/2016 13:55

Tính và trả lương

Giúp học viên xác định được các hình thức trả lương và cách tính lương cho từng người là công việc then chốt của nhân sự. Các yếu tố liên quan đến việc tính lương theo chính sách của doanh nghiệp và yêu cầu của Pháp luật

Học phí: 2.400.000đ
Xây dựng cơ cấu tổ chức 28/09/2016 13:55

Xây dựng cơ cấu tổ chức

Nắm bắt được cơ cấu tổ chức phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược công ty.

Học phí: 2.500.000đ
Đánh giá năng lực 28/09/2016 13:55

Đánh giá năng lực

Chuyên đề  giúp bạn định chuẩn năng lực của tất cả các vị trí công việc, xây dựng biểu mẫu và hỗ trợ các cấp quản lý đánh giá năng lực nhân viên.

Học phí: 2.500.000đ
10.	Xây dựng KPIS và đánh giá kết quả công việc 28/09/2016 13:55

10. Xây dựng KPIS và đánh giá kết quả công việc

Sử dụng KPIs để triển khai mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện của từng bộ phận, cá nhân là cách quản trị hiệu quả giúp công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh và có cơ sở khách quan để khen thưởng những nhân viên xuất sắc

Học phí: 2.500.000đ
Xây dựng thang bậc lương theo vị trí công việc 28/09/2016 13:55

Xây dựng thang bậc lương theo vị trí công việc

Chuyên đề giúp bạn xây dựng được thang bậc lương công bằng trong nội bộ, cạnh tranh được với thị trường lao động, tương xứng với trách nhiệm công việc được giao và kích thích nhân viên phấn đấu nâng cao năng lực làm việc.

Học phí: 4.000.000đ
Xây dựng hệ thống lương 3p 28/09/2016 13:55

Xây dựng hệ thống lương 3p

Chuyên đề giúp bạn xây dựng được cơ cấu lương thưởng công bằng, cạnh tranh và động viên những tài năng gắn kết với doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả làm việc.

Học phí: 5.500.000đ
Đào tạo giảng viên - train the trainer 28/09/2016 13:55

Đào tạo giảng viên - train the trainer

Chuyên đề “Đào tạo giảng viên - Train The Trainer” giúp bạn soạn giáo trình giảng dạy, đạt được phong thái tự tin, chững chạc, tạo ấn tượng tốt và lôi cuốn học viên tham gia tích cực trong suốt khóa học.

Học phí: 6.500.000đ
Áp dụng luật lao động tại doanh nghiệp 28/09/2016 13:55

Áp dụng luật lao động tại doanh nghiệp

Chuyên đề: “Áp dụng Luật lao động tại doanh nghiệp” do giảng viên BCC - Luật sư Nguyễn Thị Hồng Mai giảng dạy sẽ giúp bạn tự tin thực hành chính sách nhân sự tại doanh nghiệp.

Học phí: 2.400.000đ