VAAC: Trường trọng điểm, phát triển nghề trọng điểm

VAAC: Trường trọng điểm, phát triển nghề trọng điểm

​Bạn muốn tạo dựng một sự nghiệp vững chắc trong ngành kinh doanh quản lý khách sạn tầm cỡ thế giới bằng con đường học nghề? Trường quản lý khách sạn Việt Úc (VAAC) là nơi giúp xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp của bạn. 

Học gì ở đâu?