VAAC: Trường trọng điểm, phát triển nghề trọng điểm

VAAC: Trường trọng điểm, phát triển nghề trọng điểm

​Bạn muốn tạo dựng một sự nghiệp vững chắc trong ngành kinh doanh quản lý khách sạn tầm cỡ thế giới bằng con đường học nghề? Trường quản lý khách sạn Việt Úc (VAAC) là nơi giúp xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp của bạn. 

Học gì ở đâu?

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

“Xuân quê hương - Yêu thương và sáng tạo khoa học” là cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh, nhằm khơi gợi lòng yêu nước và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cuộc thi do Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức.