​HBU: Trường học trong doanh nghiệp

​HBU: Trường học trong doanh nghiệp

Đại học quốc tế Hồng Bàng (HBU) gia nhập vào tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) là sự kiện quan trọng của NHG đánh dấu mục tiêu hoàn thiện mô hình đầu tư từ mầm non đến tiến sĩ.

Học gì ở đâu?