​HBU: Trường học trong doanh nghiệp

​HBU: Trường học trong doanh nghiệp

Đại học quốc tế Hồng Bàng (HBU) gia nhập vào tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) là sự kiện quan trọng của NHG đánh dấu mục tiêu hoàn thiện mô hình đầu tư từ mầm non đến tiến sĩ.

Học gì ở đâu?

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

“Xuân quê hương - Yêu thương và sáng tạo khoa học” là cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh, nhằm khơi gợi lòng yêu nước và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cuộc thi do Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức.