Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2017

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (ký hiệu trường là GTS) tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Điểm trúng tuyển xét theo ngành học, ngoại trừ ngành khoa học hàng hải (52840106-101, 52840106-102, 52840106-103 và 52840106-104) xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành. 

Học gì ở đâu?

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

Đi ngày đàng, học một sàng kiến thức liên môn

“Xuân quê hương - Yêu thương và sáng tạo khoa học” là cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh, nhằm khơi gợi lòng yêu nước và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cuộc thi do Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức.