Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2017

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (ký hiệu trường là GTS) tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Điểm trúng tuyển xét theo ngành học, ngoại trừ ngành khoa học hàng hải (52840106-101, 52840106-102, 52840106-103 và 52840106-104) xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành. 

Học gì ở đâu?