Trung tâm đào tạo quốc tế chất lượng cao 

Trung tâm đào tạo quốc tế chất lượng cao 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC) thuộc Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước ngoài, các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Học dự bị Anh văn của ĐH Troy

Học dự bị Anh văn của ĐH Troy

Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế (ITPC) Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cung cấp khóa dự bị tiếng Anh của ĐH Troy, đảm bảo sinh viên đạt điểm IELTS 5.5.

Học gì ở đâu?